FANDOM


NitrogenStudioslogo

אולפני ניטרוגן קנדה בע"מ (באנגלית: .Nitrogen Studios Canada, Inc) היא חברת הנפשהה ממוחשבת המבוססת בוונקובר שקולומביה הבריטית, קנדה. החברה תרמה למעלה מ-1,000 דקות מן העונה השתים עשרה, ולאחר מכן הנפישה את כל הספיישלים והעונות של "תומס הקטר וחברים" עד לעונה השש עשרה בשנת 2012. החברה מנוהלת בידי הצוות הנשוי, גרג טיירנן וניקול סטין.

כמו כן החזיק האולפן בדגמים רבים ששימשו במקור לצילומי הסדרה לפני המעבר להנפשה ממוחשבת, אבל רוב הדגמים הועברו מאוחר יותר למוזיאון הארה לדגמי רכבות שביפן לאחר שהסדרה עברה ל-"הפקות ארק" (לימים "ג'אם פילד טורונטו", המפיקה את הנפשת הסדרה עד ימינו אנו).

דגמים שהיו בתצוגה בעבר

גלריה

קישורים חיצוניים