FANDOM


Signalmen
אתתים

האתת אחראי על השליטה במסוטים ובסמפורים המכוונים את הקטרים ליעדיהם. האתתים עובדים בתאי האיתות.

לעתים עלולים אתתים להירדם תוך כדי עבודתם ובכך לגרום לתאונות רכבת.

לבוש

חליפת אתת מורכבת מחולצה לבנה עם סרבל כחול וכובע כחול או חוּם. רוב האתתים לובשים מקטורן, שצבעו בדרך כלל אפור או ירוק.

טריוויה

  • עד כה הוזכרו שמותיהם של שני אתתים בלבד: מר אדוארדס וסיימון.

גלריה