FANDOM


Signalmen
אתתים

האתת אחראי על השליטה במסוטים ובסמפורים המובילים את הקטרים ליעדיהם. האתתים עובדים בתוך תאי האיתות.

לעתים עלולים אתתים להירדם תוך כדי עבודתם, וגורמים כתוצאה מכך לתאונות רכבות.

לבוש

חליפת אתת מורכבת מחולצה לבנה עם סרבל כחול וכובע כחול או חוּם. רוב האתתים לובשים מקטורן, שצבעו בדרך כלל אפור או ירוק.

טריוויה

  • עד כה הוזכרו שמותיהם של שני אתתים בלבד: מר אדוארדס וסיימון.

גלריה