FANDOM


"אני מייטי!"
"ואני מק!"
"וביחד אנו מייטי מק!"
— מייטי מק מציגים את עצמם, "מייטי מק", העונה התשיעית (תרגום חופשי)


ערך זה עוסק בדמות. ייתכן שהתכוונתם לפרק.


MightyCGIMacCGI
מייטי מק

בונה: בוסטון לודג'
סידור גלגלים: 0-4-0+0-4-0T

מייטי מק או מייטי ומק (באנגלית: Mighty and Mac) הם קטר מפוצל בעל שני קצוות מעיצוב פיירלי (Fairlie), כמעין תאומים סיאמיים. מייטי הוא "המבוגר" מהשניים, ומובדל בכך שלראשו פיסת שיער קטנה. מק הוא החצי "הצעיר" ומובדל באמצעות תווי פנים צעירים, אף עגול ולחיים מנומשות.

מבחינה טכנית, שני החצאים אינם אלא קטר אחד, וזאת למרות קווי האישיות המנוגדים שלהם.

ביוגרפיה

בטרם הצטרפו למסילת סקארלווי עבדו מייטי מק רק במגרשי העיתוק. ידיעתם הלוקה בחסר מעבר לגבולותיהם גרמה לסכסוך רב בין שני החצאים (למשל, מי מהם אחראי על איזו פעולה) בעת שהובילו את רכבתם הראשונה, דבר שהיווה סכנה גדולה עבורם ונוסעיהם תוך ביצוע משימה חשובה. אולם, הודות לחשיבה על עצותיו של תומס הצליחו השניים לסיים את משימתם ולהפנים את ערכה של עבודה כיחידה אחת.

אישיות

מייטי מק הוא שני קטרים ביחידה אחת. אחד קצוותיו הוא מייטי והשני הוא מק-- אי לכך, הוא אחד הקטרים המשונים ביותר העובדים במסילת סקארלווי. כשמייטי ומק עובדים בצוותא, הם הקטר החזק ביותר בכל המערך. עם זאת, כשהם אינם משתפים פעולה, הם מושכים זה את זה קדימה ואחורה, ובכך חוזרים בדיוק להיכן שהתחילו.

מפרט טכני

אב טיפוס

מייטי מק מבוסס על קטר מפוצל בעל שני חצאים של מסילת פסטיניוג (Ffestiniog Railway) מעיצוב פיירלי, עם תוספת לוחיות בלמי רתיעה. שלושה קטרים מסוג זה פעילים כיום במסילת פסטיניוג - עוד אחד שמור במוזיאון הרכבת הלאומי, ואחד אחר נמצא בשלבי בנייה במפעל בוסטון לודג'.

צביעה

מייטי ומק צבועים כחול רויאל עם פסים צהובים ואדומים. בקצהו של מייטי, חלונות תא הנהג ומכסי מכלי המים שלו מעוטרים בפסים צהובים, בעוד אלה של מק אדומים.

טריוויה

  • בניגוד להרבה קטרי "פיירלי" עם שני קצוות, למייטי מק יש צופר בשני הקצוות של הדגם שלהם.


מסילת סקארלווי
סקארלווירנייאססר הנדלפיטר סםראסטידאנקןאייבו יודיוק
ברטרםמייטי מקפרדילוּקפרוטאוס