FANDOM


סודרית (Sudric) היא השפה המקומית של האי סודור. השפה דומה לשפות הגוידליות, ובפרט למאנית. בשנים האחרונות הפכה הסודרית לשפה בסכנת הכחדה.

להלן כמה מילים ומשפטים מתורגמים לעברית:

 • Nagh Beurla - איני מדבר אנגלית
 • Keeill-y-Deighan - כנסיית השטן
 • Cronk-ny-Braaid - גבעה בעמק
 • Croshbyr - חוות הצלב
 • Traugh - חוף חולי
 • Gob-y-Deighan - לוע השטן
 • Wick - מפרץ/נחל
 • Gleih - כחול
 • Knock - גבעה
 • Rheneas - מפל מחולק
 • Scaca - מורד מיוער
 • Skarloey - אגם ביער
 • Hawin - נהר
 • Faarkey - ים
 • Sudragh - סודור
 • Crosh - הצטלבות / צלב
 • Bry - חווה
 • Cros-ny-Cuirn - צלב בהר
 • Faarkey-Y-Sudragh - הים הסדריאני
 • Culdee - בן לוויה של האל
 • Loey - אגם
 • Dreeym-y-Deighan - גב השטן
 • Deighan - שטן
 • Kirk Machan - כנסיית מכאן
 • Culdee Fell - הר בן הלוויה של האל
 • Fell - הר
 • Shane Dooiney - האיש הזקן
 • Glennock - גבעה כחולה
 • Peel Godred - מבצר גודרד


KingoftheRailway40

שלום לך, חבר! ערך זה לא מרגיש כל כך טוב. הוא צריך לגשת למוסך הקיטור לתיקונים. התוכלו להושיט לנו קרס לעזרה?