FANDOM


ATaleforThomas5

עץ הברק

עץ הברק (באנגלית: The Lightning Tree) הוא עץ גבוה הנמצא ביער מיית'ווייט, שקיבל את שמו לאחר שנפגע מברק.

העץ היה בסכנת נפילה, ועל כן נשלחו ג'ק וחברת הבנייה של סודור לטפל בו. מקס ומונטי התחרו זה בזה בפזיזות והתרסקו לתוך העץ. אלפִי, קלי ואוליבר הצליחו להחזיק את העץ למשך די זמן לפני שג'ק השיג את התמוכות שהביא תומס כדי לתמוך בו.

עץ הברק הופיע בפרק "סיפור לתומס" בלבד.

גלריה

KingoftheRailway40

שלום לך, חבר! ערך זה לא מרגיש כל כך טוב. הוא צריך לגשת למוסך הקיטור לתיקונים. התוכלו להושיט לנו קרס לעזרה?