FANDOM


Shunter
עַתָּקים

העַתָּק אחראי על חיבור וניתוק של קטר מרכבת באמצעות מוט ארוך שבקצהו קרס, הנקרא מוט עיתוק. במקרה שאין עַתָּק בסביבה, התפקיד מבוצע לרוב על ידי מסיק או פועל. עַתָּקים הופיעו בתדירות גבוהה יותר החל מהעונה השתים עשרה.

לבוש

חליפת עַתָּק במסילה הצפון-מערבית מורכבת ממכנסיים כחולים, עניבה שחורה, חולצה לבנה, מקטורן כחול עם סרבל חוּם וכובע או קסדה בצבע חוּם. החליפה זהה לזו של פועל רגיל.

גלריה