FANDOM


Workmen
פועלים

פועלים מוצגים בסדרת הטלוויזיה כדמויות משנה, אם כי הם לוקחים תפקיד חשוב בתפקוד האי סודור. הם תמיד מוכנים לעזור כמעט בכל סוג עבודה ונמצאים כמעט בכל רחבי האי.

לבוש

חליפת פועל מורכבת בדרך כלל ממכנסיים כחולים, עניבה שחורה, חולצה לבנה, מקטורן כחול עם סרבל חוּם וכובע או קסדה בצבע חוּם. בהתאם למקום העבודה של הפועל, עשוי צבע החליפה להשתנות (דוגמת כתום ואדום לעובדי מרכז החיפוש וההצלה של סודור). הפועל עשוי גם להיות בלי עניבה ולענוד סמליל על סרבלו.

מיקומים

לרוב הם נמצאים בין היתר בקרבת המקומות הבאים:

טריוויה

  • מה שלובשים הפועלים היה נחשב מסוכן לפי תקנים מודרניים. לדוגמה, הם לא חובשים קסדות ואינם לובשים אפודי בטיחות או משקפי מגן. הסיבה לכך היא שסדרת הטלוויזיה מתרחשת לפני שנות השבעים. אולם, בכמה פרקים, פועלי מחצבה וכורים חובשים קסדות, ומאז המעבר להנפשה ממוחשבת, החלו קסדות ומשקפי מגן להופיע יותר בקביעות.

גלריה